Voor Ohayo Summer School 2009
klik hierboven op
SUMMER SCHOOLWat is 'New Macrobiotics'

Terugblik
In de zeventiger jaren inspireerde de macrobiotiek veel mensen tot het aanbrengen van veranderingen in hun leven. Het effect daarvan op hun persoonlijk welbevinden en de impact van het yin-yang principe hield hen nieuwsgierig en leergierig. Met de jaren stichtten zij gezinnen, voedden kinderen op en verspreidden de macrobiotiek in hun omgeving, middels het geven van lessen en het starten van zakelijke ondernemingen. Ze gingen voor studie naar de V.S., Japan en andere landen en maakten kennis met andere culturen.

Alles is constant in verandering en zo ook de wereld sinds 1970. Biologisch voedsel is een begrip en een groeimarkt geworden en het bewustzijn rond gezondheid en een gezonde levensstijl neemt toe in populariteit. De macrobiotiek is een van de pioniers als het gaat om de zoektocht van de mens naar een betere, gezondere en meer vredevolle wereld.

George Ohsawa stond in de jaren vijftig en zestig aan de wieg van de introductie van de macrobiotiek in het Westen, met name in de VS en Europa. Hij heeft talrijke boeken geschreven waarvan ‘Zen Macrobiotiek’ vrij bekend is geworden. Hij is vaak verkeerd begrepen. De wereld was nog niet rijp voor het zien van de mogelijkheden van een vreedzame revolutie door verandering van denken en voedingspatroon.

Educatie
Michio Kushi is een van de leidende leraren in de macrobiotiek. Hij doceert op zijn innemende wijze de basisprincipes van de macrobiotiek al 40 jaar over de hele wereld en onderbouwt ze met wetenschappelijke gegevens. Zijn werk vond erkenning bij de Verenigde Naties en het Smithonian Institute (meer hierover op zijn website: www. michiokushi. org). Uit zijn lezingen kwamen talloze centra en docenten voort, verspreid over de hele wereld.

In de zestiger en zeventiger jaren was de macrobiotiek een van de tegenbewegingen die succes had bij de jonge generatie die een betere wereld wilde. Toen het macrobiotische gedachtegoed zijn weg vond in de samenleving verslapte de beweging zelf, hoewel hier en daar lokale projecten bleven groeien. Het macrobiotisch voedingspatroon kwam zwaar onder vuur te liggen van de kant van de wetenschap en dat gaf een negatieve connotatie. Daarnaast verwierpen een aantal mensen het dieet als zijnde te beperkt, op het gevaarlijke af. Deze beperktheid was meer het resultaat van hun bekrompen interpretatie van het voedingspatroon dan van het voedingspatroon zelf.

In de tijd waarin wij leven krijgen zaken die niet goed gaan meer aandacht dan zaken die wel goed gaan. Daardoor werd voorbijgegaan aan alle positieve resultaten die duizenden mensen ondervonden die zich beter gingen voelen en in staat waren een beter, gezonder en gelukkiger leven te leiden of ze werden onder de tafel geveegd.

Levensstijl
De macrobiotiek beperken tot een dieet in plaats van een levensstijl die educatie, economie, technologie, cultuur, filosofie, religie en spiritualiteit omvat, is het resultaat van gebrek aan inzicht en objectief wetenschappelijk onderzoek.

Macrobiotiek – de studie van de universele wetten van de natuur of de natuurlijke orde van het universum – is tegenwoordig meer dan ooit nodig, als we de complexe en omvangrijke problematiek van deze wereld het hoofd willen bieden.

Nieuwe macrobiotiek
Nieuwe macrobiotiek betekent dat de macrobiotische beweging als zodanig zijn kinderschoenen – de beginnersfouten, tekortkomingen en onrealistische verwachtingen - ontgroeid is, maar dat de intrinsieke waarden van de prachtige macrobiotische principes in zijn hart en bewustzijn verankerd gebleven zijn.

De nieuwe macrobiotiek behoudt zijn kinderlijke nieuwsgierigheid maar wordt volwassener in zijn praktische toepassing. Dit is de ‘spirit’ waarin het de waardevolle macrobiotische beweging een nieuw forum wil geven voor ontmoeting, discussie en een luisterend oor.

New macrobiotics is een project dat tot doel heeft mensen onder de noemer macrobiotiek bij elkaar te brengen en samen te werken met andere groepen in de samenleving die zich inzetten voor een betere wereld. In retrospect heeft de macrobiotische groep zich onvoldoende ingezet voor het verdiepen en uitbreiden van zijn sociale netwerk. De tijd is aangebroken voor uitwisseling met wetenschappers, opvoeders, politici en artsen evenals met de steeds toenemende groep mensen die werkzaam zijn in de complementaire gezondheidszorg of traditionele geneeskunde zoals Ayjurveda, Tibetaanse geneeskunde, vegetariers en natuurvoedingsspecialisten.

Je bent uitgenodigd
Doe mee aan een van onze activiteiten. Ontmoet mensen die al een deuk gemaakt hebben in deze samenleving. Mensen die met succes een onderneming startten en nog steeds gaande houden. Mensen die Shiatsu geven op middelbare scholen en in bedrijven. Mensen die gezondheidsprojecten op touw zetten. Ontmoet geinspireerde mensen die macrobiotische kooklessen geven op scholen, in gezinnen, of les geven via het Internet. Mensen die yoga en fitness geven in bedrijven en vele anderen.

De organisatoren van de Summerschool zien uit naar en spannende en inspirerende dialoog.

 
 

Page created using justHTML Editor by Eugene S. Mikhaylov